در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی:
رئیس نظام دامپزشکی استان گیلان خواستار توقف سریع و عاجل طرح بکارگیری روستاییان برای واکسیناسیون دام‌ها در کشور شد/ این طرح، غیرعلمی و مضر علیه بخش خصوصی است

حکیم مهر: رئیس نظام دامپزشکی استان گیلان در نامهای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، با اشاره به طرح بکارگیری روستاییان با مدرک تحصیلی سیکل و بالاتر برای واکسیناسیون دام‌ها در کشور، خواستار اقدام سریع و عاجل این سازمان برای جلوگیری از این طرح غیرعلمی و مضر علیه بخش خصوصی شد.

به گزارش حکیم مهر، متن نامه «دکتر سعید احمدی شاد» به شرح زیر است: