مجوز قرنطینه ۴۰۰ هزار رأس دام صادر شده و پس از انجام مراحل دامپزشکی، صادرات آنها انجام خواهد شد

حکیم مهر: رییس سازمان امور عشایر ایران گفت: در حال حاضر مجوز قرنطینه بیش از 400 هزار راس دام صادرگردیده که بعد از انجام مراحل دامپزشکی صادرات در روزهای آینده انجام خواهد شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایانا، رییس سازمان امور عشایر ایران در همایش تکریم شبانان و گله داران در استان گفت:نگاه خوب دولت سیردهم باعث شد در سال 1401 تصمیمات خوبی در بودجه عشایر  گرفته شود که اثرات آن را می بینیم.

«عباس پاپی زاده» افزود: در بودجه عمرانی ، بودجه راه و آب عشایر کشور رشد چشمگیری را شاهد هستیم بطوریکه در بعضی از ردیف های بودجه تا 8 هزار درصد رشد بدست آمده است.

وی ادامه داد: در بحث بودجه و اعتبارات استان خوزستان هم اعتبارات ملی که در گذشته به  استان برای تامین آب شرب مورد نیاز، مرمت و احداث راه پرداخت می شد تا10 برابر برای سال 1401 افزایش یافته است.

پاپی زاده یکی دیگر از اقداماتی که سال گذشته انجام  و امسال نیز تکرار شد را صادرات دام عشایر دانست که اثر آن در معیشت عشایر قابل مشاهده است.

وی تصریح نمود:  امسال هم مجوز صادرات دام صادر شده و در حال حاضر مجوز قرنطینه بیش از 400 هزار راس دام صادرگردیده  که بعد از انجام مراحل دامپزشکی صادرات در روزهای آینده انجام خواهد شد.