استخدام دکتر دامپزشک به صورت پاره‌وقت و تمام‌وقت در بخش فروش شرکت دانش‌بنیان «افشانه گیاه خزر»
 

شرکت دانشبنیان «افشانه گیاه خزر» جهت تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط دارای دکتری دامپزشکی فعال در بخش فروش و دارای سابقه فروش دعوت به همکاری مینماید.

با توجه به دانشبنیان بودن شرکت، امکان گذراندن دوره سربازی (طرح جایگزین خدمت) نیز برای عزیزان امکانپذیر میباشد.

کار بصورت پارهوقت و تماموقت در کل کشور میباشد.

شماره تماس: ۰۹۳۳۲۴۰۴۹۱۵