اختصاصی حکیم مهر:
جلسه فوق‌العاده شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی به منظور انتخاب رئیس پیشنهادی سازمان، سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد
 

حکیم مهر: جلسه فوقالعاده شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی به منظور انتخاب سه نفر از اعضای این شورا به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان جهت معرفی به وزیر جهاد کشاورزی، سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش حکیم مهر، بر اساس ماده ۷ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، رئیس این سازمان از بین سه نفر ‌از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند، توسط وزیر جهاد کشاورزی برای صدور حکم به رئیس‌جمهور معرفی خواهد شد.

با توجه به نامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی که در آن «دکتر حامد زارعی» به عنوان نماینده وزیر در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی معرفی شده و جایگزین «دکتر محمدرضا صفری» گردید، دکتر صفری دیگر عضو انتصابی این شورا نبوده و بر اساس ماده ۷ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، شرایط تصدی ریاست این سازمان را نخواهد داشت و جلسه فوقالعاده شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی برای انتخاب رئیس آینده این سازمان نیز بر همین اساس برگزار خواهد شد.