بازدید از یک پاسگاه مرزی در کنار دریاچه هامون سیستان - دکتر شاه‌حسین مطهری‌فرد
 
 

بازدید از یک پاسگاه مرزی در کنار دریاچه هامون سیستان

دکتر شاه‌حسین مطهری‌فرد

سال ۱۳۷۲ یا ۱۳۷۳ بود. در اداره دامپزشکی شهرستان زابل خدمت می کردم. روزی رئیس اداره مرحوم دکتر بهاری مرا خواست و گفت: «نماینده یک پاسگاه مرزی با افغانستان به اداره مراجعه کرده و نامه ای آورده مبنی بر اینکه تعدادی گاو را از افغانستان وارد خاک ایران کرده اند و پاسگاه گاوها را متوقف کرده است. با این مامور برو و ببین این گاوها نژاد افغانی هستند یا ایرانی؟»

برگه مأموریت نوشتم و با مأمور پاسگاه به طرف پاسگاه راه افتادیم تا به دریاچه هامون رسیدیم. مامور پاسگاه گفت: «ادامه راه را از راه دریاچه برویم یا خشکی؟»

من هم که تا آن موقع داخل در یاچه هامون نرفته بودم گفتم: «از راه دریاچه برویم که یک تنوعی هم بشود.»

قایقی اجاره کردند. سوار قایق شدیم و از طریق دریاچه به طرف پاسگاه پیش می رفتیم. همین‌طور که در دریاچه جلو می رفتیم، از دور پاسگاه دیده شد. نزدیکتر که رفتیم، دیدم تعداد زیادی سرباز بیرون پاسگاه جمع شده و به صف ایستاده اند. هرچه به پاسگاه نزدیک تر می شدیم تعداد نیروها بیشتر و صف ها منظم تر می شد. به نزدیک پاسگاه رسیدیم. از قایق پیاده شدیم و به طرف پاسگاه راه افتادیم. به پاسگاه که نزدیک شدیم و نیروهای پاسگاه ما را دیدند یکی یکی رفتند و پراکنده شدند و من پیش خود گفتم: «اینها برای چه صف ایستاده بودند؟ مرا نگاه کن که لحظه ای فکر کردم اینها به استقبال ما آمده اند، پس چرا تا ما را دیدند پراکنده شدند؟»

از مأمور پاسگاه سؤال کردم: «نیروهای پاسگاه چرا صف بسته بودند؟ صبحگاهی، مراسمی، چیزی بود؟ و چرا تا ما را دیدند رفتند؟»

گفت: «قرار بود یکی از فرماندهان برای بازدید به این پاسگاه بیاید و سربازها قایق ما را از دور دیده بودند، فکر کرده بودند آن فرمانده دارد می آید و آماده استقبال از فرمانده بودند. ما که نزدیک شدیم، دیدند فرماندهی در کار نیست، به همین خاطر پراکنده شدند.»

بعد رفتیم گاوهای متوقف شده را معاینه کردم که همه نژاد سیستانی بودند و برای چرا آنها را وارد خاک افغانستان کرده بودند و حالا دوباره آنها را به خاک ایران برگردانده بودند. چون هیچکدام از گاوها علامت مایه کوبی طاعون نداشتند، مقرر گردید در اسرع وقت در همان محل بر علیه طاعون گاوی مایه کوبی شده و بعد آزاد شوند.

 

فراخوان حکیم مهر:

ضمن تشکر از جناب آقای دکتر مطهری‌فرد گرامی به خاطر ارسال این خاطره زیبا، به اطلاع کلیه همکاران ارجمند می رساند، حکیم مهر آمادگی دارد خاطرات شما را در حوزه دامپزشکی با نام (و یا در صورت تمایل، بدون نام) نویسنده منتشر نماید.

نحوه ارسال خاطرات:

 1. بخش «تماس با ما» در بالای صفحه اصلی سایت

 2. ایمیل info@hakimemehr.ir

 3. ایمیل hakimemehr2013@gmail.com