در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی:
درخواست رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمانی و مایه‌کوبی دامپزشکی از رئیس مجلس برای تجدید نظر در طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات
 
 

حکیم مهر: رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی مراکز درمانی و مایهکوبی دامپزشکی در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تجدید نظر در طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات شد.

به گزارش حکیم مهر، متن نامه «دکتر شهریار رئوفت» به شرح زیر است: