اهلی‌کردن اسب یک رعد و برق مطلق در تاریخ بشریت بود

حکیم مهر: اهلی کردن اسب یک رعد و برق مطلق در تاریخ بشریت بود که منجر به تغییرات اجتماعی گسترده شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از گسترش نیوز، اسب‌ها بسیار سریعتر از بسیاری از سیستم های حمل و نقل ماقبل تاریخ بودند، که به مردم اجازه دادند در مسافت ها سفر کنند، ارتباط جهانی برقرار کنند، تجارت کنند و حمله کنند.

اهلی کردن اسب ها مسیر تاریخ بشر را تغییر داد. دانشمندان سال ها تلاش کرده اند تا بفهمند این رویداد مهم چه زمان و کجا رخ داده است. اکنون، شواهد حاصل از یک مطالعه جدید با استفاده از تجزیه و تحلیل DNA نشان می‌دهد که اسب‌ها برای اولین بار ۴۲۰۰ سال پیش در منطقه دریای سیاه، بخشی از روسیه امروزی، قبل از گسترش در آسیا و اروپا در قرن‌های بعد، اهلی شدند.

در دریای مدیترانه و بین النهرین، ارابه های متصل به اسب ها عامل گسترش تجارت و تسخیر نظامی بودند. اسبها به عنوان حیوانات حمل و نقل بسیار مهم بودند. در مناطقی مانند آسیای مرکزی و شرقی ، اسب ها به عنوان همراه دامداری ارزشمندی بودند و با دامداران، اسب هم مهاجرت می کردند.

اسب به همان اندازه که حیوانی در کنار فعالیت کشاورزان، جنگجویان و پادشاهان بودند در مناطق روستایی و شهری از سردترین محدوده سیبری تا کوه های نپال یافت می شدند.

بدین ترتیب باید اسب ها را از اصلی ترین عاملان تحول در زندگی انسانی دانست که از سفر تا جنگ و تجارت را با وجود خود رونق و مورد پیشرفت قرار دادند.