استخدام دو نفر تکنیسین دامپزشکی در یک مزرعه پرورش مرغ مادر

استخدام دو نفر تکنیسین دامپزشکی در یک مزرعه پرورش مرغ مادر

ارسال رزومه به شماره: 09029366476

تاریخ اعلام نیاز: 20/6/1400