افزایش اعتبارات و تامین نهاده‌های دامی، مهم‌ترین درخواست از رئیس‌جمهور آینده

حکیم مهر: مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: با توجه به شیوع خشکسالی بی سابقه در خراسان جنوبی از رئیس جمهور آینده درخواست داریم تا برای حفظ دام موجود به این استان نگاه ویژه ای داشته باشد و بحث تامین نهاده های دامی را تسهیل کند تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.

به گزارش حکیم مهر به نقل از شبستان، «دکتر محمد اصغرزاده» اظهار داشت: تهیه واکسن های مورد نیاز برای دامداران روستایی و عشایری یکی از معضل ها و مشکلات موجود بر سر راه دامپزشکی خراسان جنوبی است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه خشکسالی متاسفانه تاثیر منفی در حوزه دام استان می گذارد، افزود: در این راستا درخواست افزایش نهاده های دامی را داده ایم تا بخشی از خسارات حوزه دام از جمله سوءتغذیه، بیماری های انگلی خارجی و ... را کاهش دهیم.

وی در ادامه بیان کرد: خشکسالی باعث افزایش بیماری های متابولیسم و تغذیه ای و کاهش میزان تولید شیر در بین دام ها می شود و می توانیم با تهیه مکمل ها و شربت های ضد انگل قسمتی از این خسارات را جبران کنیم و طی 50 سال گذشته همچنین خشکسالی در استان وجود نداشته است.

اصغرزاده با اشاره به اینکه به دلیل خشکسالی، مراتع استان بسیار ضعیف شدند، ادامه داد: تغذیه دام های سبک در استان به صورت دستی به خاطر خشکسالی انجام می شود و نتایج خشکسالی حدود پنج ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه افزایش اعتبارات دامپزشکی خراسان جنوبی مهم ترین درخواست از رئیس جمهور آینده است، افزود: اگر اعتبارات افزایش پیدا کند می توانیم جلوی خسارات را بگیریم و به دامداران روستایی و عشایری کمک کنیم.

وی در خصوص آزمایشگاه تخصصی دام شرق کشور اظهار کرد: این پروژه تاکنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و برای تکمیل شدن نیازمند اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان است.

اصغرزاده در پایان گفت: با توجه به خشکسالی بی سابقه در استان از رئیس جمهور آینده درخواست داریم تا در زمینه حفظ دام موجود در استان نگاه ویژه ای داشته باشد و تامین نهاده ها و واکسن های مورد نیاز را تسهیل کنند تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم.