استخدام دکتر دامپزشک (شیفت شب و روز) و کارشناس آزمایشگاه در یک بیمارستان دامپزشکی واقع در غرب تهران

یک بیمارستان دامپزشکی واقع در غرب تهران جهت تکمیل کادر خود نیرو میپذیرد:

- دامپزشک شیفت شب و روز

- کارشناس آزمایشگاه

- فروشنده داروخانه

تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۸۸۵۴۲۵