راهیابی سه تن از کارکنان اداره کل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد به شورای اسلامی شهر و روستا

حکیم مهر: «محمد علی مرادی مفرد» و «محمدعلی کرمی فرد نارگ موسی» از حوزه انتخابیه شهر دوگنبدان و «عباسعلی کرمی حاجی عباسعلی خانی» از حوزه انتخابیه روستای کاکان شهرستان بویراحمد حائز بیشترین آرا در انتخابات شهر و روستا شدند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد، «محمد علی مرادی مفرد» و «محمدعلی کرمی فرد نارگ موسی» از کارشناسان بازنشسته دامپزشکی کهگیلویه وبویراحمد در حوزه های انتخابیه ی شهر دوگنبدان و «عباسعلی کرمی حاجی عباسعلی خانی» از حوزه انتخابیه روستای حاجی عباسعلی خانی کاکان بخش مرکزی شهرستان بویراحمد با کسب بیشترین آرا به شورای اسلامی شهر و روستای مذکور راه یافتند.

طبق این گزارش، محمدعلی مرادی مفرد، دانش آموخته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، محمدعلی کرمی فرد نارگ موسی دانش آموخته کارشناسی حقوق مدت 30 سال در حوزه آزمایشگاه مرکزی و امور حقوقی دامپزشکی استان و عباسعلی کرمی نیز بعنوان کارپرداز در این اداره کل فعالیت داشته و دارند.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان برای هر سه عزیز منتخب حوزه انتخابیه خود آرزوی توفیق روز افزون را از درگاه خداوند منان خواستار است.