با ارسال یادداشتی به حکیم مهر صورت گرفت : انتقاد عضو شورای نظام دامپزشکی فارس از عدم اجرای کامل آیین‌‎نامه نظارت بهداشتی ماده 19

حکیم مهر -  دکتر جواد نورایی ، عضو شورای نظام دامپزشکی استان فارس و رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی بازرسین دامپزشکی آن استان در یادداشتی با بیان نظرات شخصی خود به انتقاد از عدم اجرای کامل آیین نامه نظارت بهداشتی ماده 19 پرداخت.

 

متن یادداشت ارسالی وی برای حکیم مهر بدین شرح است :

"بسمه تعالی

به که بگویم تا جوابی بشنوم از سر مسئولیت نه توجیهی از سر حفظ سمت؟

از قبل از آن بگذریم اما در تاریخ 8/8/88 آئین نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران (شماره 164733/ت 35384ک تاریخ 13/9/87) تحت عنوان قطع رابطه مالی مسئولین فنی و تعرفه های جدید با امضاء رییس وقت سازمان دامپزشکی و رییس سازمان نظام دامپزشکی به ادارات کل استان ها جهت اجرا ابلاغ شد.

از آن تاریخ نزدیک به دو سال می گذرد و چندین نوبت دیگر نیز رییس محترم بخشنامه‌های تاکیدی دیگری هم ارسال کردند اما گویی از پس آن نامهها مطالب دیگری بود که تاکنون اقدام موثری انجام نشده و کسی هم پاسخگو نیست!!!

از یک طرف دم از اجرای آن نامه میزنند و از طرف دیگر اجازه برخورد با کارفرمایان مخالف این مصوبه را از ادارات کل می گیرند( نامه شماره 501733/33  مورخ 16/9/88  ).

در تصویب نامه اولیه بعد از گذشت چندین سال  تعرفه های جدید نیز تهیه و در تاریخ 11/8/87 به تایید ریاست محترم جمهور هم می‌رسد اما از آنجا که در دامپزشکی عادت به ورود از در قدرت نیست با تلنگری تعرفه ها به نام واقعی شدن کاهش یافت. آن کاهش هم در اجرای مصوبه موثر واقع نشد چرا که مشکل عدد نبود! مشکل عدم توانایی در اجرا است.

 مهندسین ناظر ساختمانها با چندین قرارداد میلیونی در سال را که می‏‎شناسید؟ مگر کسی جرأت اجرای پروژه قبل از پرداخت تعرفه آنها را دارد؟

باید چه نتیجه ای گرفت و از چه کسی پرسید تا جوابی از سر دلسوزی و مسئولیت شنید؟"

 

خبر مرتبط :