اولین نشست هم‌اندیشی چگونگی اجرای ماده ۱۹ و انعقاد قرارداد مسئولین فنی و ناظران بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان
 

اولین نشست هماندیشی چگونگی اجرای ماده 19 و انعقاد قرارداد مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی در سال جاری، روز چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400 در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان برگزار گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان، در این نشست که با حضور «دکتر شهرام موحدی» مدیرکل برگزار گردید، پیرامون موضوع فوق تبادل نظر کارشناسی انجام و مقرر گردید هفته آینده با دعوت از شورای نظام دامپزشکی استان و انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظران بهداشتی دامپزشکی استان در این خصوص جلسه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

شایان ذکر است بیش از 550 نفر مسئول فنی و ناظر بهداشتی دامپزشکی در واحدهای تولید تا عرضه فرآورده های خام دامی استان اصفهان وظیفه نظارت بهداشتی را بر عهده دارند.