انتصاب «دکتر محمدرضا جوانمرد» به عنوان رئيس شبکه دامپزشكي شهرستان خمين

رئيس جديد شبکه دامپزشكي شهرستان خمين معرفي شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی، طی مراسمی با حضور «احمد طهرانی» فرماندار شهرستان خمین، «دکتر محسن شانقی» مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی و «نجاری» بخشدار مرکزی خمین رئیس جدید شبکه دامپزشکی شهرستان خمین معرفی شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از «دکتر علی اصغر حمزه لو» رئیس پیشین شبکه دامپزشکی شهرستان، «دکتر محمد رضا جوانمرد» بعنوان رئیس جدید این شبکه معرفی شد.