به منظور تبادل اطلاعات و همکاری بیشتر:
سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو تفاهم‌نامه اجرایی مشترک امضا می‌کنند

حکیم مهر: به منظور تبادل اطلاعات و امکان سنجی جهت همکاری بیشتر، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو تفاهم نامه اجرایی مشترک امضا می‌کنند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در نشست مشترک «دکتر پیرانی» سرپرست دفتر دارو و درمان این سازمان و «دکتر محمدی» مدیرکل دارویی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و پیرو مذاکرات و مباحث به عمل آمده، مقرر شد تا در خصوص تبادل اطلاعات، تجربیات و همچنین امکان‌سنجی و ایجاد زمینه همکاری برای استفاده از ظرفیت‌های دو سازمان در زمینه دارو، تفاهم نامه عملیاتی و اجرایی مشترکی منعقد و امضا شود.

در این جلسه، دکتر محمدی رئیس اداره بازرسی فنی معاون مذکور در وزارت بهداشت نیز حضور داشت.