نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
با توجه به تعداد دانش‌آموختگان رشته دامپزشکی، باید تلاش شود تا فرصت‌های شغلی مناسب برای آنها فراهم گردد
 

حکیم مهر: نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: مردم به کار سازمان دامپزشکی کشور اعتماد دارند و ما در مجلس شورای اسلامی از اقدامات این سازمان حمایت می‌کنیم.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «دکتر علیصفر ماکنعلی» در دیدار با نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن تقدیر از حضور حجتالاسلام «سید محمدرضا میرتاجالدینی» نماینده تبریز در سازمان دامپزشکی کشور، این حضور را فرصتی برای آشنائی وی با اقدامات سازمان دامپزشکی دانست و با بیان بخشی از خدمات سازمان دامپزشکی در کشور، به نقش دامپزشکی در تامین سلامت جامعه اشاره نمود .

سازمان دامپزشکی نقش مهمی در تامین سلامت مردم بر عهده دارد

ماکنعلی با بیان اینکه 2 گروه نقش مهمی در جامعه دارند، گفت: گروهی برای امنیت جامعه کار می‌کنند و گروهی برای سلامت مردم فعالیت می‌نمایند که سازمان دامپزشکی کشور جزو گروهی است که نقش مهمی در تامین سلامت مردم بر عهده دارند.

 وی به ارتباطات بینالمللی سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد و افزود: این سازمان یکی از اعضای مهم سازمان جهانی بهداشت دام است که دارای جایگاه ویژه ای در این سازمان است .

رئیس سازمان دامپزشکی کشور امضای پروتکل‌های بهداشتی با کشورهای مختلف جهان و کسب دبیر کلی منطقه آسیا، اقیانوسیه و خاور دور را از موفقیت‌های بینالمللی سازمان دامپزشکی در 2 سال اخیر برشمرد .

پنج محور برنامه‌های سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری‌ها

در ادامه این دیدار ماکنعلی به کنترل بیماری‌ها بر اساس برنامه‌هایی اشاره کرد که در قالب 5 محور شامل رصد و پایش، تشخیص، اعمال اقدامات کنترلی، آموزش و ترویج، ارزیابی و نظارت اجرا می گردد و افزود: این سازمان در 2 سال اخیر موفقیت‌های خوبی در کنترل بیماری‌ها از جمله بیماری‌های آنفلوانزای فوقحاد پرندگان و لکه سفید میگو داشته است.

وی در ادامه افزود: تولید طیور و فرآوردههای آن با توجه کنترل بیماری‌های طیور در شرایط مطلوب قرار دارد و زمینه صادرات آن فراهم گردیده است.

ماکنعلی ایران را حائز رتبه 9 از نظر تولید فراورده های طیور در دنیا اعلام نمود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه به خدمات دامپزشکی برای عشایر اشاره و خاطرنشان کرد: ارائه خدمات به عشایر کشور، نقش مهمی در کنترل بیماری در دام های عشایر، افزایش تولید و رونق اقتصاد عشایر داشته است .

ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغال دانشآموختگان دامپزشکی

در این دیدار «حجتالاسلام میرتاجالدینی» ضمن بیان پرسشهایی در رابطه با خدمات دامپزشکی و با توجه به پاسخ‌های ارائه شده و توضیحات رئیس سازمان دامپزشکی کشور، از خدمات دامپزشکی در کشور بهویژه در مناطق روستایی و عشایری و نقش مهم این سازمان در تامین سلامت مردم تشکر کرد و در ادامه به موضوع اشتغال دانشآموختگان دامپزشکی اشاره نمود و افزود: بایستی به این امر توجه ویژهای معطوف گردد و با توجه به تعداد دانشآموختگان این رشته تلاش شود تا فرصت های مناسب شغلی فراهم گردد.

میرتاجالدینی در این رابطه به فراهم آوردن شرایط لازم جهت حضور دانشآموختگان رشته دامپزشکی در واحدهای پرورشی، مراکز فراوری و خدمات آموزشی و ترویجی به اهمیت ارائه خدمات در جوامع روستایی و عشایری اشاره نمود .

عظمت کار دامپزشکی در کشور هنوز مشخص نشده است

میرتاجالدینی در ادامه با بیان اینکه عظمت کار دامپزشکی در کشور هنوز برای کشور مشخص نشده است، افزود: باید اهمیت و نقش مهم دامپزشکی برای جامعه نشان داده شود. کار دامپزشکی در تامین و تضمین سلامت و امنیت غذائی بسیار مهم است و مردم به سلامت مواد غذایی با منشاء دامی بواسطه اعتماد به مجموعه دامپزشکی اطمینان دارند و ما نیز در مجلس از اقدامات دامپزشکی حمایت می کنیم.