طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه شیراز:
«دکتر سید مصطفی رضوی دینانی» به عنوان رئیس دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شیراز منصوب شد (+ گزارش عملکرد رئیس سابق دانشکده دامپزشکی)

حکیم مهر: مراسم تودیع و معارفه‌ی رئیس دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شیراز برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، طی حکمی از سوی «دکتر نادگران» رئیس دانشگاه شیراز، «دکتر سید مصطفی رضوی دینانی» به ریاست دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شیراز منصوب و از زحمات «دکتر منصور سیاری» رئیس سابق دانشکده‌ی دامپزشکی تقدیر و تشکر شد.

در این مراسم که به‌صورت مجازی، با حضور دکتر نادگران و دیگر اعضای هیأت رئیسه‌ی دانشگاه برگزار شد، دکتر سیاری به بیان اقدامات صورت‌گرفته‌ در دانشکده‌ی دامپزشکی، در طول دوران تصدی خود پرداخت و دکتر رضوی دینانی، رئیس جدید دانشکده‌ی دامپزشکی، به بیان برنامه‌ها‌ی پیش رو و چشم‌اندازها، در دوران تصدی خود اشاره کرد.


گزارش عملکرد رئیس سابق دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز به شرح زیر است: