رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: کاهش شیوع بیماری‌های دام و طیور در ایران

«کامبیز بازرگان» گفت: در چند سال اخیر در تولید واکسن طاعون نوشخوار کنندگان کوچک و تولید تب برفکی چهارگانه با مقاومت بالا و تولید آنفلوانزای فصلی، واکسن تب مالب، ۲ نوع واکسن آبزیان، واکسن آبله قناری و ... در کشور خودکفا شده ایم.

به گزارش حکیم مهر به نقل از موج، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجه سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی با ۲۰ موسسه تخصصی و ۳۴ مرکز تخصصی ۵۰ میلیون دلار است، گفت: این در حالی است که واردات نهاده های دامی میلیارد دلاری است و آنچه که عیان هست نقش تحقیقات در توسعه آینده است، در شرایط کنونی تنها هزینه یک برند تحقیقیاتی در کانادا ۵ هزار دلار است. از طرف دیگر هزینه تحقیقات در ایران در سال های گذشته از ۱۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده در حالی که اعتبارات به این میزان رشد نداشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه به دلیل محدودیت های تحریمی منجر به کاهش دسترسی به تجهیزات پژوهشی شده است و از طرف دیگر هزینه تامین این تجهیزات بسیار بالا رفته است، گفت: در حال حاضر در تولید واکسن به موفقیت های خوبی دست یافته ایم، به گونه ای که تنها ۷۰ واکسن انسانی، دام و طیور در موسسه رازی انجام می شود. برای نمونه پادهزهای مار، عقرب و ... به طور کاملا داخلی در کشور تولید می شود.

او با تاکید بر اینکه سال ۹۲ حدود سه محصول جدید واکسن وجود داشت، گفت: در چند سال اخیر در تولید واکسن طاعون نوشخوارکنندگان کوچک خودکفا و تولید تب برفکی چهارگانه با مقاومت بالا و تولید آنفلوانزای فصلی، واکسن تب مالت، ۲ نوع واکسن آبزیان، واکسن آبله قناری و ...  در کشور شده ایم و این مساله باعث شده میزان شیوع بیماری های دام و طیور کاهش پیدا کند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر محصول تراریخته در کشور وجود ندارد، گفت: موضوع مهندسی ژنتیک مانند سایر شاخه های علوم نکات مثبت و منفی دارد و دانشمندن باید روی این موضوع کار کنند و کشور هم بر مبنای همین دستاوردها درباره یک موضوع تصمیم بگیرد. در شرایط کنونی واردات دانه تراریخته که قابلیت باروری داشته باشد به کشور انجام نمی شود و مجوز برای واردات این محصولات انجام نشده است و از طرف دیگر محصولاتی گیاهی تراریخته به صورت غیرمستقیم مصرف می شود و گفته می شود در مکانیسمی که در گیاه رخ می دهد و بعد دام از آن استفاده می کند به نوعی فرایند سالم سازی رخ می دهد و بعد مصرف محصولات دامی برای انسان بالاعوارض است.