تقدیر از اقدامات شرکت اتکا برای احیای مرغ لاین در کمیسیون کشاورزی مجلس

در جلسه روز گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس نقض اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی از سوی دولت بررسی شد همچنین از اقدامات شرکت اتکا وابسته به ارتش برای احیای مرغ لاین تقدیر به عمل آمد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، در جلسه دیروز، کمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع مهم این روزهای حوزه کشاورزی یعنی تولید مرغ لاین در داخل کشور پرداخته شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفت: اقدامات انجام شده شرکت اتکا در بحث مرغ لاین بسیار خوب بوده و این اقدامات مورد تقدیر کمیسیون قرار گرفت.