با حکم وزیر جهاد کشاورزی:
معرفی «دکتر امیرحسین بهداد» به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی
 
 

حکیم مهر: وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «دکتر امیرحسین بهداد» را به عنوان نماینده دوم این وزارتخانه در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی تعیین کرد.

به گزارش حکیم مهر، دکتر امیرحسین بهداد در حال حاضر به عنوان مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت است.

پیش از این «دکتر آرش فرهودی» به عنوان نماینده دوم وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی معرفی شده بود که پیش از برگزاری نخستین جلسه پنجمین دوره شورای مرکزی این سازمان، استعفای خود را تقدیم وزیر نموده بود.

گفتنی است «دکتر محمدرضا صفری» هم پیش از این به عنوان نماینده دیگر وزارت جهاد کشاورزی در پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی معرفی شده بود.

حکیم مهر به نوبه خود ضمن تقدیر از حسن انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، این مسئولیت جدید را به جناب آقای دکتر بهداد که از مدیران خوشفکر و توانمند سازمان دامپزشکی است، تبریک گفته و برای وی نوفیق خدمت و موفقیت روزافزون آرزومند است.