استخدام دکتر دامپزشک و ویروس‌شناس در یک شرکت تولیدکننده واکسن در جاده مخصوص کرج (نیمه‌وقت یا تمام‌وقت)

استخدام ویروس شناس و دامپزشک با سابقه تولید و تحقیق در یک شرکت تولیدکننده واکسن در جاده مخصوص کرج بصورت نیمه وقت یا تمام وقت

ایمیل: celltechco66@gmail.com

تاریخ اعلام نیاز: 24/5/99