انتصاب «دکتر محمدحسن معصوم‌زاده جوزدانی» به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرودشت
 
 

 «دکتر حمیدرضا ناظمی» مدیرکل دامپزشکی استان فارس، طی حکمی «دکتر محمدحسن معصوم زاده جوزدانی» را به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان مرودشت منصوب کرد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، متن حکم انتصاب نامبرده به شرح زیر است: