انتصاب «دکتر ابراهیم بازیار» به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان اقلید
 
 

 «دکتر حمیدرضا ناظمی» مدیرکل دامپزشکی استان فارس، طی حکمی «دکتر ابراهیم بازیار» را به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان اقلید منصوب کرد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان فارس، متن حکم انتصاب نامبرده به شرح زیر است: