استخدام کاردان یا کارشناس دامپزشکی به عنوان واکسیناتور در یک مرکز مایه‌کوبی واقع در شهرستان طرقبه و شاندیز

دعوت به همکاری کاردان یا کارشناس دامپزشکی به عنوان واکسیناتور در یک مرکز مایه‌کوبی واقع در شهرستان طرقبه و شاندیز

تلفن تماس: 09151130257

تاریخ اعلام نیاز: 2۴/5/99