مصرف پروتئین حیوانی در سراسر جهان برای دومین سال پیاپی کاهش یافت

مصرف جهانی پروتئین حیوانی که در ۶ دهه گذشته همواره روندی افزایشی داشته است، در سال جاری برای دومین سال پیاپی روندی کاهشی را تجربه می‌کند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از پارسینه، بر اساس برآورد سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، میزان تولید گوشت در سال ۲۰۱۹ رو به کاهش بود و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری نیز این شاخص دوباره کاهشی باشد.

تاکنون کاهش مصرف گوشت برای دو سال پیاپی سابقه نداشته است و می‌تواند نشانۀ آغاز پدیده‌ای بلندمدت در کاهش تولید و مصرف گوشت باشد.

کاهش ۳ درصدی مصرف سرانه گوشت که برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است، بیشترین میزان کاهش مصرف سرانه این ماده غذایی از سال ۲۰۰۰ تاکنون به شمار می‌رود. این کاهش برای محیط زیست و تغییرات آب و هوایی کاهش معنی داری به شمار می‌رود.

بر اساس برآورد‌های فائو، تولید گوشت در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۳۳ میلیون تن خواهد بود که ۱.۷ درصد از سال ۲۰۱۹ کمتر است.

یکی از دلایلی که برای این کاهش می‌توان ذکر کرد، افزایش نگرانی جهانی در بین مردم برای محیط زیست است.

به‌عنوان نمونه پروسۀ تولید گوشت گاو که یکی از آلوده کننده‌ترین پروسه‌های دامی برای محیط زیست محسوب می‌شود، در سال ۲۰۱۸ میلادی فقط ۲۰ درصد کل تولید گوشت را به خود اختصاص داده است در حالی که این میزان در سال ۱۹۶۱ حدود ۳۹ درصد بوده است.

آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد که بیشتر رشد تولید گوشت به گوشت مرغ اختصاص داشته است که از ۱۱ درصد در سال ۱۹۶۱ میلادی به ۳۴ درصد کل تولید گوشت در سال جاری افزایش داشته است.

شیوع جهانی بیماری کووید۱۹نیز در کاهش مصرف گوشت بی‌تاثیر نبوده؛ زیرا تعطیلی رستوران‌ها، بازارچه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها باعث کاهش مصرف گوشت شده است.

کاهش تولید و مصرف گوشت گاو از آن نظر که بخش بسیار پرمصرف تولید جهانی غذا را به خود اختصاص می‌دهد برای محیط زیست اهمیت دارد. تولید گوشت گاو نیاز به زمین زیادی دارد و همین مسئله عامل مهمی در تخریب محیط زیست است.

میزان تولید گاز‌های گلخانه‌ای از تولید گوشت گاو تقریبا ۱۰ برابر بیشتر از گوشت‌های دیگر است. انتشار گاز‌های گلخانه‌ای فقط از مزارع پرورش گاو حاصل نمی‌شود بلکه تغییر کاربری زمین از جمله جنگل زدایی برای ایجاد فضای چرای گاو‌ها از جمله مواردی است که باعث افزایش تولید گاز‌های گلخانه‌ای می‌شود.