همکاری موسسه رازی با سازمان شیلات برای ساخت واکسن آبزیان

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به پیشینه مثبت همکاری های مشترک با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، گفت: توسعه آبزی پروری در برنامه ریزی کشوری به عنوان یک اولویت مطرح است و باید خود را برای آن آماده کنیم در همین راستا تلاش می کنیم از ظرفیت موسسه رازی برای ساخت انواع واکسن آبزیان استفاده کنیم.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، «دکتر نبی اله خون میرزایی» در حاشیه کمیته راهبری تحقیق و توسعه واکسن های آبزیان که با حضور مسئولان مربوطه در موسسه رازی برگزار شد، با بیان اینکه اعتبار، جایگاه و پیشتازی موسسه رازی در حوزه تحقیقات واکسن و سرم سازی در سطح جهانی و خاورمیانه بسیار برجسته و منحصربفرد است، اظهار کرد: در زمینه واکسن آبزیان مطابق برنامه های تولیدی حرکت نکردیم که می بایست سیاست گذاری خوبی برای آن از گذشته انجام می شد و پس از آن وظایف لازم برای هر بخشی از جمله موسسه رازی تعریف می شد.وی با بیان اینکه هرچند دیر اما امروز در حال پرداختن و برجسته سازی این نیاز هستیم، افزود: با توجه به سرمایه انسانی، تجربیات و امکانات زیرساختی موسسه رازی، تبادل انتظارات با این موسسه در حال انجام است.

رئیس سازمان شیلات کشور خاطرنشان کرد: این همکاری از سال گذشته با نیاز واکسنی که برای پرورش ماهی در قفس در دریا به عنوان برنامه شاخص سازمان شیلات داشتیم، انجام شده بود.

وی ادامه داد: هرچند به توانمندی همکاران موسسه رازی اطمینان داشتم اما گمان نمیکردم که ساخت واکسن در آن زمان کوتاه به نتیجه برسد که رسید و این اطمینان خاطردر تامین نیاز واکسن برای سایر حوزه ها نیز وجود دارد.

دکتر خون میرزایی بیان کرد: باید در کارگروه های تخصصی، پس از تبیین وضعیت موجود، بررسی لازم در خصوص بیماری ها، میزان خسارت، اقدامات بهداشتی و امنیت زیستی مد نظر قرار گیرد تا مشخص شود واکسن می تواند در این حوزه چه سهمی ایفا کند.

وی بار اصلی و گام اولیه این مهم را برعهده موسسه رازی دانست و اضافه کرد: بر این اساس می توانیم با تولید دانش فنی در این زمینه مابقی بخش ها و شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را راه اندازی و ترغیب کنیم تا منفعت بهره برداران را در پی داشته باشد و با انتفاع همه دست اندر کاران برای دستیابی به اهداف، منفعت ملی را پایدار کنیم.