چهارمین وبینار آموزشی «کووید ۱۹، زئونوز نوپدید»؛ ۳۰ و ۳۱ مرداد (با ۸ امتیاز بازآموزی)