استخدام دكتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک شركت پخش دارویی استانی واقع در همدان

دعوت به همكاری دكتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی در یک شركت پخش دارويي استاني واقع در همدان.

تلفن تماس: ٠٩١٨٨١٤٥٠٥٤

تاریخ اعلام نیاز: 19/5/99