اختصاصی حکیم مهر:
با زیرکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی، مهندسین دامپرور رسماً متولی بخشی از فعالیت‌های دامپزشکی شدند!
 

حکیم مهر: وزیر جهاد کشاورزی تعرفههای خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ را جهت اجرا به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ کرد.

به گزارش حکیم مهر، این ابلاغ در حالی صورت میگیرد که تعرفههای خدمات دامپزشکی بخش خصوصی هر چند سال یکبار و پس از تقلا و کشمشهای فراوان و گاهی هم مانند امسال با تشکیل کارزارهای الکترونیکی (اینجا) صورت میپذیرد!

علاوه بر تفاوت مشهودی که درخصوص زمان ابلاغ تعرفههای بخش خصوصی بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی وجود دارد، آنچه که در این تعرفهها موجبات تاسف ما را فراهم آورده است، دستاندازی مشهود سازمان نظام مهندسی کشاورزی به برخی از وظایف حوزه دامپزشکی است. آنچه که تعجب ما را بیشتر نموده است، سکوت سازمان نظام دامپزشکی و سایر تشکلهای صنفی در قبال این دستاندازی است، در حالی که دو هفته از ابلاغ تعرفههای نظام مهندسی گذشته است.

برخی از این موارد را در جداول زیر مشاهده میفرمایید:

 

از سازمان نظام دامپزشکی و سایر تشکلهای صنفی دامپزشکی انتظار میرود نسبت به موضعگیری قاطع و سریع در قبال این موضوع اقدام نمایند، در غیر این صورت بعید نیست که چند سال دیگر شاهد واگذاری اعمال درمانی، جراحی، مایهکوبی و تاسیس داروخانههای دامپزشکی به مهندسین کشاورزی بوده و دامپزشکان را در حال فعالیت در سایر مشاغل مرتبط مانند اسنپ و تاکسی تلفنی مشاهده نماییم!