دعوت به همکاری دکتر دامپزشک بصورت پاره‌وقت در یک شرکت تولیدی واقع در تهران

دعوت به همکاری دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی بصورت پاره وقت در یک شرکت تولیدی واقع در تهران

ارسال رزومه به ایمیل: k.s.kh.pharma@gmail.com

تاریخ اعلام نیاز: 14/4/99