وبینار تخصصی دامپزشکی «اصول معاینه پرندگان زینتی»؛ ۲۰ تیر - ساعت ۱۷ (دارای ۴ امتیاز بازآموزی)