روابط عمومی دانشگاه ارومیه خبر داد:
بازگشت امانت به دانشگاه ارومیه بعد از ۲۶ سال توسط یک دامپزشک (+عکس)
 

حکیم مهر: «دکتر ابوالفضل سبزی» دانشجو و مسئول انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه در سال 1373، امانتی که از آن روزها نزد وی مانده بود را به دانشگاه ارومیه ارسال کرد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه ارومیه، این امانت یک بسته آچار باکس است که به همراه یک نامه و مبلغ صد هزار تومان از طریق پست به دانشگاه ارومیه رسیده است.

دکتر سبزی این دانشجوی رشته دامپزشکی و اهل مشهد دانشگاه ارومیه در سال های دور در این نامه شرح این که چگونه این آچار باکس نزد وی در آن زمان مانده است را کامل شرح داده و همچنین مبلغ صد هزار تومان جهت خسارت احتمالی در نگهداری این جعبه آچار به دانشگاه مسترد کرده و در قسمتی از این نامه نوشته است: «ان شاءالله رد دین از من بشود».