کشف و ضبط ۳۲ کارتن داروی دامپزشکی غیرمجاز در قروه
 

مسئول روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان قروه از کشف و ضبط 32 کارتن محموله غیرمجاز دارویی به ارزش بیش از صد میلیون تومان در شهرستان خبر داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از مهر، «یونس رستمی» از کشف و توقیف 32 کارتن محموله دارویی که در انبار غیرمجاز نگهداری می شد، توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان قروه خبر داد.

وی با بیان اینکه ارزش این محموله غیرمجاز دارویی بیش از صد میلیون تومان برآورد شده است، افزود: پس از کشف محموله با اخذ دستور مقام قضایی و با همکاری مأموران انتظامی ضبط و به سردخانه شبکه دامپزشکی شهرستان قروه جهت اقدامت بعدی منتقل شد.

به گفته رستمی تمام محموله های دارویی، بیولوژیک، سموم و نهاده های دامی و فرآورده های خام دامی باید تحت سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی و در قالب زنجیره کامل نظارتی تولید، حمل، توزیع، نگهداری و عرضه گردد و هرگونه خدشه ای در این مسیر و قطع زنجیره نظارتی، تخلف و باعث غیرمجاز تلقی شدن محموله های مربوط می گردد.