روز گذشته صورت گرفت:
یادداشت عجیب خبرگزاری فارس: سازمان دامپزشکی با جهاد کشاورزی ادغام شود! (+پی‌نوشت حکیم مهر)
 

حکیم مهر: خبرگزاری فارس در یادداشتی با عنوان «سازمان دامپزشکی با جهاد کشاورزی ادغام شود» نوشت:

سالانه چندین میلیارد دلار ارز جهت واردات نهاده‌های دامی، گوشت و مرغ جهت تنطیم بازار می‌گردد که معاونت دام و سازمان دامپزشکی دو مرجع جهت اجازه و صدور مجوز در این سازمان هستند.

این دو مجموعه پاسخگو به هیچ سازمان و ارگانی نیست «...» از طرف دیگر مافیای واردات اجازه اصلاح بذر نهاده‌های اصلی و همچنین اصلاح ساختارهای مرتبط به پروتئین دامی را در خدمت خود گرفته و ساختار نامتعادلی را رقم زده‌اند .

در چند سال اخیر سازمان دامپزشکی روی 4 وزیر را به خود دیده است. ثبات مدیریت در این مجموعه از اوجب واجبات است. در نهایت با توجه به این مطلب نکته حائز اهمیت این است که سازمان دامپزشکی متولی سلامت و ایجاد خوراک سالم برای مردم است اما این مهم کمرنگ شده است. به نظر بهترین روش برای این امر، ادغام معاونت وزارت جهاد کشاورزی با وزارتخانه‌ها است .

پینوشت حکیم مهر:

1. زمزمههای ادغام سازمان دامپزشکی در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی از جمله تصمیمات خطرناکی است که میتواند به اضمحلال دامپزشکی بخش دولتی منجر گردد و باید به صورت جدی و همهجانبه با چنین پیشنهاداتی برخورد و مقابله گردد.

2. به نظر میرسد نویسنده این یادداشت از بدیهیات سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی بیخبر بوده است؛ به جملات زیر توجه بفرمایید: «سازمان دامپزشکی روی 4 وزیر را به خود دیده است ...؟؟؟؟!!!» و یا این جمله: «بهترین روش برای این امر، ادغام معاونت وزارت جهاد کشاورزی با وزارتخانه‌ها است ...؟؟؟؟!!!»