انتصاب «دکتر مهدی سلوکانه» به عنوان رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پردیس

طی حکمی از سوی «دکتر ولی الله واعظی» مدیرکل دامپزشکی استان تهران، «دکتر مهدی سلوکانه» به سمت رئیس اداره دامپزشکی شهرستان پردیس منصوب شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، طی حکمی از سوی دکتر واعظی مدیر کل دامپزشکی استان تهران، دکتر مهدی سلوکانه به عنوان رئیس جدید اداره دامپزشکی شهرستان پردیس منصوب شد.