اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشكی استان یزد انتخاب شدند (+تصاویر)
 
 

حکیم مهر: مجمع عمومی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشكی استان یزد در روز چهارشنبه مورخ ١٦ بهمن ماه در سالن جلسات اداره كل دامپزشکی استان برقرار شد.

به گزارش حکیم مهر، در این جلسه پس از گزارش عملكرد سه سال گذشته انجمن توسط هیأت مدیره و تصویب گزارش مالی، انتخابات دومین دوره انجمن برگزار شد.

نتایج آرا به شرح ذیل می باشد:

از مجموع ٦٧ رای مأخوذه، پنج نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند:

 ١. دكتر كاظم نجفی فیروزآباد: ٦١ رای

 ٢. دكتر مهدیه شاهدی: ٥٥ رای

 ٣. دكتر حسین شایق: ٤٤ رای

 ٤. دكتر ملیحه جهان آرا: ٣٦ رای

 ٥. دكتر مهدی كمری پناه یزدی: ٣٣ رای

همچنین «دكتر ابوالفضل آخوندزاده» با كسب ٣١ رای به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردید.

لازم به ذكر است «دكتر یحیی وثوق نیا» با اخذ ٢٤ رای و «دكتر سیدمجید افتخاری» با اخذ ١٢ رای به عنوان اعضای علی البدل هیت مدیره انتخاب شدند.

همچنین «دكتر میثم قره چاهی» با كسب ١٧ رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید .