رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
گردهمایی‌های مشترک منطقه‌ای بین دانشجویان و اساتید دانشکده‌های دامپزشکی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار می‌شود
 
 

حکیم مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور در حضور جمعی از نمایندگان دانشجویان دامپزشکی، از حق و فرصت امکان انتقال پیشنهادات سازنده دانشجویان بصورت مستقل از اعضای هیات علمی به حوزه اجرایی در سازمان دامپزشکی کشور دفاع کرد .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «دکتر علیرضا رفیعی پور» رئیس این سازمان با پذیرفتن جمعی از دانشجویان فعال دامپزشکی کشور، ضمن ابراز خشنودی از تصمیم اخیر این سازمان در تعیین نماینده دانشجویی و همچنین رابط سازمان دامپزشکی کشور و جامعه دانشگاهیان این رشته، اظهار کرد: این احترام گذاشتن به دیدگاه دانشجویان دامپزشکی کشور از آنجا لازم تشخیص داده شد که چه بسیار دیدگاه‌ ها و مطالبات که در اذهان دانشجویان وجود داشته باشد اما فارغ از مصلحت در اجرا یا عدم اجرای آن در مقاطع زمانی مختلف یا حتی قرار داشتن در حیطه اختیارات تفویض شده به فرد مورد اشاره دانشجویان، باید شنیده شده و مورد بررسی و رسیدگی مدیران اجرایی قرار گیرد.

وی تعیین نماینده دانشجویان در سازمان دامپزشکی کشور را موضوع جدیدی ندانست و آن را غفلتی برشمرد که تاکنون معطل مانده بود و اظهار کرد: اگر طی این چند ماه از تعیین نماینده دیدگاهی به درستی منتقل شده یا نشده است و یا ارتباط لازم و موثری شکل گرفته یا نگرفته است، این امر به نوع عملکرد و رفتارهای بین خود دانشجویان و نماینده آنها بر می‌گردد.

رفیعی‌پور افزود: به دلیل اینکه بسیاری از تصمیم‌های اتخاذ شده در دانشکده‌ها نیز به حیطه مسائل پژوهشی خاص منحصر نشود و حوزه مسائل دانشجویان هم پررنگ باشد، این حق بدیهی دانشجویان است تا امکان اعلام و پیگیری مطالبات دانشجویی را داشته باشند که این الزاماً به معنای پذیرش یا رد آن نیست.

رفیعی‌پور در عین‌ استقبال از برگزاری جلسات بین دانشجویان و ریاست سازمان دامپزشکی نظیر همین جلسه اعلام کرد: در همین راستا از اساتید دانشکده‌های دامپزشکی می خواهم تا تمهیدات لازم برای برگزاری گردهمایی‌های مشترک منطقه‌ای بین دانشجویان، اساتید و ریاست سازمان دامپزشکی کشور در اجتماعاتی مشترک را فراهم کنند تا در حضور هم مسائل فیمابین بررسی و همچنین راهکارهای رفع موانع انتقال یافته‌های تحقیقاتی و امکان مشارکت دانشجویان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه اجرایی نیز فراهم شود؛ اگرچه هیچ‌گاه راه انتقال پیشنهادات بصورت مستمر و مکتوب نیز بسته نیست و از کانال نماینده دانشجویان در سازمان و دکتر زرگر رابط اینجانب در حوزه دانشگاهی مقدور خواهد بود.