باخبر شدیم:
واردات واکسن‌های بی‌کیفیت هندی، چینی و روسی توسط رئیس اسبق موسسه رازی!
 
 

حکیم مهر: باخبر شدیم یکی از رؤسای اسبق مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با حضور فعال و شراکت در یک شرکت واردکنندهی واکسن، اقدام به واردات واکسنهای بیکیفیت هندی، چینی و روسی به کشور نموده است!

صرفنظر از تایید واردات چنین واکسنهایی از سوی سازمان دامپزشکی کشور که برخلاف روند جاری در سالهای گذشته صورت گرفته است، آنچه که موجب تاسف است این است که این اقدام از سوی یکی از رؤسای اسبق مؤسسهای صورت گرفته است که خود به عنوان بزرگترین تولیدکننده واکسن در کشور محسوب میگردد! ایکاش این مدیر محترم که چندین سال مسئولیت ریاست این موسسه تولیدکننده واکسن را برعهده داشت، به جای اقدام به واردات واکسنهای هندی، چینی و روسی، از تجربیات خود برای ارتقاء تولید واکسنهای باکیفیت داخلی و بومیسازی تولیدات این موسسه استفاده مینمود.

از سازمان دامپزشکی کشور نیز انتظار میرود دقت نظر بیشتری در ثبت چنین محصولاتی به عمل آورده و از ورود محصولاتی که کیفیت آنها زیر سؤال میباشد به کشور جلوگیری بهعمل آورد.