در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی:
«دکتر مهدی خلج» رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور کاندید شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شد
 
 

حکیم مهر: «دکتر مهدی خلج» رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور کاندیدای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخاباتی محلات و دلیجان در استان مرکزی شد.

به گزارش حکیم مهر، دکتر خلج از بهمن ماه سال ۹۲ تا مهرماه ۹۶ (به مدت ۳ سال و ۸ ماه) ریاست سازمان دامپزشکی کشور را بر عهده داشت.

سوابق تحصیلی:

- دکترای دامپزشکی از دانشگاه تهران

 - MPH از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتری تخصصی (PhD) انگل شناسی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 سوابق کاری:

- رئیس مرکز تشخیص و مبارزه با بیماریهای دام و طیور

- مدیرکل دامپزشکی استان تهران

- مدیرکل مبارزه با بیماریهای دامی

- مشاور رئیس سازمان و مدیرکل آموزش، بررسی و مراقبت بیماریهای دامی

- مشاور رئیس سازمان و مدیرکل نظارت بر بهداشت عمومی

- معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی

- رئیس سازمان دامپزشکی کشور

- مشاور وزیر جهاد کشاورزی