مرزهای دانش دامپزشکی گسترده شده است

فعالیت های انسان برای یافتن راههای زندگی بهتر، سالم تر و غلبه بر مشکلات، علوم جدید را بوجود آمده و گسترش داده است بطوری که با افزایش ارتباطات انسانی و پی بردن به اهمیت ارتباط مناسب انسان و طبیعت، تلاش برای کشف دنیای پیرامون به یک نیاز تبدیل شده است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، «دکتر حسین رشیدی» مدیر کل دامپزشکی استان کرمان به مناسبت هفته فناوری و پژوهش گفت: علم دامپزشکی از قاعده پیشرفت علم مستثنی نبوده و همراه با پیشرفت سایر علوم، مرزهای دانش دامپزشکی نیز گسترده شده است.

وی گفت: امروزه دانش دامپزشکی به واسطه ارتباطات فراوان خود با سایر علوم، اقتصاد و معیشت مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و توانسته در دنیا به یمن درک اهمیت تحقیقات دامپزشکی، حمایت های مالی و سیاست گذاری های مناسب پیشرفت قابل توجهی داشته باشد.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان با بیان این مطلب که حوزه های پژوهشی در دامپزشکی تنوع بسیار زیادی دارد، گفت: راه های کنترل و پیشگیری بیماری ها و جلوگیری از انتشار آنها، تشخیص و درمان، علوم پایه زیست شناسی، موضوعات مرتبط با رفاه حیوانات، امنیت غذایی، سلامت فراورده های خام دامی، اکوسیستم، بیماری های حیات وحش، بیماری های مشترک، پزشکی مقایسه ای، تهدیدهای جدید مربوط  بیماری های نوپدید و بازپدید تنها تعدادی از موضوعات نیازمند پژوهش در حوزه دامپزشکی هستند.

وی دسترسی راحت مردم به گوشت، تخم مرغ، شیر و سایر فراورده های خام دامی را منوط به کنترل بیماری ها و افزایش بهره وری تولید عنوان کرد و گفت:  با یافتن راه های تشخیص سریع بیماری ها، راه های موثر کنترل و پیشگیری آن ها، مدیریت بهداشتی مراکز پرورش و کاهش تلفات و ضایعات تولید می توان به این نیاز پاسخ گفت.

دکتر رشیدی در ادامه اذعان داشت: با افزایش نیاز مردم به مواد غذایی پروتئینی و افزایش پرورش و نگهداری متراکم حیوانات، افزایش تجارت بین المللی حیوانات و فراورده های آن ها و همچنین نگهداری حیوانات به عنوان همراه و همدم، موضوعات جدیدی مثل مقاومت آنتی بیوتیکی، بیماری های نوپدید و بازپدید، انتقال فرامرزی بیماری ها و راههای نوین تشخیص و درمان بیماری ها نیز مطرح شده است که هر کدام از آنها موضوعات و پرسش های مهمی برای تحقیق و بررسی پیش روی دامپزشکان قرار داده اند.

مدیر کل دامپزشکی استان گفت: بیماری هایی مثل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و عواملی که قابلیت استفاده به عنوان سلاح بیولوژیک را دارند، افزون بر اهمیت بهداشتی و اجتماعی، اهمیت اقتصادی ویژه ای هم دارند.

 وی در بیان خدمات دامپزشکی چنین گفت: مبارزه با بیماری های مشترک و دامی و  تضمین سلامت غذاهای با منشا دامی از جمله خدمات دامپزشکی می باشد که به طور مستقیم با سلامت انسان در ارتباط هستند ضمن اینکه تحقیقاتی که بر روی حیوانات آزمایشگاهی و مدل های حیوانی انجام می شود (استفاده از مدل های حیوانی برای شناخت بیماری ها در حوزه های مختلف و بررسی اثر دارو ها و راه های درمانی آنها) خدمت دیگری است که علم دامپزشکی به سلامت انسان ها می کند.