به منظور رفع مشکل سوخت همکاران:
رئیس نظام دامپزشکی خراسان رضوی در نامه‌ای به استانداری، خواستار اختصاص ماهانه ۳۶۰ لیتر سهمیه بنزین به دامپزشکان و پیرادامپزشکان شد (+سند)

حکیم مهر: رییس نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی در نامه ای به استانداری این استان، خواستار رسیدگی به رفع مشکل سوخت جهت رفت و آمد همکاران برای درمان و واکسیناسیون در مراکز پرورش دام و طیور شد.

به گزارش حکیم مهر، تصویر نامه فوق به شرح زیر است: