پیشنهاد رئیس انجمن صنفی داروخانه‌های دامپزشکی استان قزوین:
دامداران و مرغداران در هنگام تمدید پروانه ملزم به ارائه تسویه حساب با کلینیک‌ها، مراکز مایه‌کوبی و داروخانه‌های دامپزشکی شوند (+سند)

حکیم مهر: رئیس انجمن صنفی کارفرمایی داروخانه های دامپزشکی استان قزوین در نامه ای به رئیس شورای نظام دامپزشکی این استان ضمن اشاره به ضرورت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و امنیت شغلی همکاران بخش خصوصی، خواستار تسویه حساب دامداران و مرغداران حین تمدید پروانه با کلینیک ها، مراکز مایه کوبی و داروخانه ها توسط نظام دامپزشکی استان شد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر می باشد: