فراخوان نقطه‌نظرات اصلاحی علمی و اجرایی جهت بازنگری و تدوین برنامه مراقبت و مبارزه با مشمشه در تک‌سُمیان
 
 

حکیم مهر: دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهاي دامی سازمان دامپزشکی کشور از دانشگاهیان و صاحب نظران ملی و استانی خواست تا نقطه‌نظرات اصلاحی علمی و اجرائی جهت بازنگري و تدوین برنامه مراقبت و مبارزه با مشمشه در تک‌سُمیان دستورالعمل سال 1399 خورشیدی را ارائه کنند .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «دکتر محمد سعیدی» مدیرکل جدید دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهاي دامی این سازمان امروز با اعلام این مطلب افزود: از آنجا که برنامه ملی مراقبت و مبارزه با مشمشه در تک سُمیان از دسته بیماریهاي اولویت‌دار (استراتژیک) دفتر بهداشت و بیماریهاي دامی در سال 1398 است، از اساتید دانشکده‌هاي دامپزشکی و متخصصین بیماریهاي دام بزرگ و کلیه صاحب نظران درخواست می‌شود تا نقطه نظرات اصلاحی علمی و اجرائی خود را جهت بازنگری و تدوین دستورالعمل سال 1399 خورشیدی به این دفتر اعلام کنند.

فایل متن دستورالعمل سال 98 در بیماری مشمشه، به شرح زیر است: