خوانده می‌شوید:
چه انتظاری از وزیر جدید جهاد کشاورزی در حوزه دامپزشکی دارید؟
 
 

حکیم مهر: با توجه به استعفای مهندس محمود حجتی از تصدی وزارت جهاد کشاورزی و انتصاب سرپرست جدید این وزارتخانه، از کلیه اعضای خانواده بزرگ دامپزشکی کشور اعم از فعالین بخش های دولتی، خصوصی و دانشگاهی دعوت می شود که «انتظارات خود از وزیر جدید جهاد کشاورزی در حوزه دامپزشکی» را در بخش «نظرات بینندگان» ذیل همین خبر بیان نمایند و یا به ایمیل ما hakimemehr2013@gmail.com  و info@hakimemehr.ir  ارسال نمایند.