انجمن صنفی درمانگاه‌های دامپزشکی استان اصفهان هم خواستار اختصاص سهمیه سوخت برای کلینیسین‌های دامپزشکی شد
 
 

حکیم مهر: رئیس انجمن صنفی درمانگاه های دامپزشکی استان اصفهان در نامه ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، خواستار اختصاص سهمیه سوخت برای کلینیسین های دامپزشکی و کاردان های وابسته به درمانگاه های دامپزشکی (مراکز مایه کوبی) شد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است: