نشست کشوری تدوین برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو در بوشهر برگزار شد

همزمان با جلسه مدیران منطقه 5 کشور نشست کشوری تدوین برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو در استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، صبح روز شنبه 25 آبان ماه نشست تدوین برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو در کشور با حضور «دکتر امراله قاجاری» مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور، مدیران کل منطقه 5 کشور، کارشناسان و صاحب نظران  میگوی کشور در سالن جلسات دامپزشکی استان بوشهر برگزار شد.

دکتر امراله قاجاری در گفتگویی در خصوص برگزاری این نشست تخصصی افزود: در این که نشست صاحب نظرانی از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، کارشناسان بخش خصوصی و مزرعه داران حضور داشتند، در خصوص مدیریت بهداشتی و امنیت زیستی مزارع پرورش راههای کنترل بیماری لکه سفید میگو مواردی مطرح شد.

مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به محورهای مورد بحث نیز گفت: در ادامه نشست های جداگانه با 5 محور مراقبت، تشخیص، کنترل و پیشگیری، ترویج و آموزش و ارزیابی و پایش برگزار و موارد مختلفی در این گروههای تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.