رئیس گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم: تعداد دانشگاه‌ها بسیار زیاد شده و کیفیت آن‌ها افت کرده است

رئیس گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان علوم گفت: روند تاسیس دانشگاه‌ها بسیار زیاد شده و کیفیت آن‌ها افت کرده که این مسئله وضعیت نابه‌هنجار‌ی را به وجود آورده است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، «وحید احمدی»، مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به همراه جمعی از مدیران و معاونین مرکز نشست مشترکی با «داوری اردکانی» ریاست فرهنگستان علوم و جمعی از اعضای پیوسته آن مرکز تشکیل دادند.

در این نشست داوری اردکانی ضمن تشکر از حضور احمدی و همکارانشان در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و فرهنگستان علوم سازمان‌هایی هستند که اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و همکاری‌های مشترک می‌تواند هم افزایی خوبی برای کشور داشته باشد.

در ادامه وحید احمدی گزارش مبسوطی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مرکز ارائه کرد و پیشنهاد‌هایی درخصوص نحوه تعامل و همکاری مرکز با فرهنگستان علوم مطرح کرد.

وی به همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی و نشست‌های علمی مشترک و تالیف و ترجمه کتاب اشاره کرد و امکان دسترسی و تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی را از مواردی نام برد که درهمکاری‌ها می‌تواند شکل بگیرد.

احمدی همچنین کمک در تهیه و تدوین سیاست‌های توسعه علم و فناوری کشور، همکاری در شناسایی روند احتمالی تحولات علم و فناوری در ایران و جهان و همکاری در انتخاب الگوی مناسب آینده پژوهانه برای تعیین اولویت‌های تحقیقاتی علم و فناوری را از زمینه‌های همکاری مشترک دانست.

همچنین داوری اردکانی در این جلسه تصریح کرد: در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کار‌های ارزشمندی انجام شده و این گزارش نشان دهنده آن است که مشکل ما علم و عالم نیست بلکه مشکل اصلی ما نداشتن ارتباط با یکدیگر است چرا که در بسیاری از موارد موازی کاری در حال انجام است. ما همگی به طور مستقل عمل می‌کنیم و مشکل ما نداشتن اثرگذاریست.

«یوسف ثبوتی» رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان نیز اظهارکرد: در عناوین مطرح شده جای خالی مسائل زیست محیطی بسیار احساس می‌شود و امروزه جامعه جهانی به مسئله زیست محیطی بسیار اهمیت می‌دهد.

«دکتر نادعلیان» رئیس گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان نیز به زیاد شدن تعداد دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: روند تاسیس دانشگاه‌ها بسیار زیاد شده و کیفیت آن‌ها افت کرده است این مسئله باعث به وجود آمدن وضعیت نا به هنجار شده است.

«شاهدی» رئیس شاخه مهندسی علوم و صنایع غذایی فرهنگستان علوم نیز ضمن تشکر از احمدی به لزوم نظارت بر اجرایی شدن اسناد اشاره کرد وتاکید کرد: در تهیه برنامه‌ها الزام اجرایی شدن آن‌ها و بررسی و نظارت بر روند اجرایی آن‌ها دیده نمی‌شود و تا زمانی که مسئول اجرایی و کنترل و نظارت بر روی برنامه‌ها مشخص نباشد نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

«مصطفی محقق داماد» رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان نیز در این جلسه با اشاره به خالی بودن جای بحث دانش الهیات در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گفت: در کشور ما اعتقادی به مدیریت علمی وجود ندارد و به همین دلیل تناقضات رخ می دهد.

وی همچنین تاکید کرد: مرکز بخشی از وزارت علوم است، ولی فرهنگستان علوم مستقل است و این تفاوت ساختاری نباید باعث شود تا کار مشترک و همکاری شکل نگیرد.

«نوروزی چاکلی» مدیر گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز اظهار کرد: می‌توانیم به صورت رسمی کاری تعریف کنیم تا چرایی اجرایی نشدن برنامه‌ها و روند نظارت بر آن‌ها بررسی شود.

«سعید سهراب پور» رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان نیز تنوع در مراجع مختلف تصمیم گیری را از عوامل درست اجرا نشدن برنامه‌ها دانست و گفت: وجود مراجع مختلفی که بعضا صلاحیت علمی ندارند از دلایلی است

که سند‌های تهیه شده در کشور اجرایی نمی‌شوند. دانشگاه‌ها باید رده بندی شوند و طبق این رده بندی اختیارات و انتظارات ازآن‌ها متفاوت باشد.

در پایان جلسه داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم ضمن تشکر از حضور وحید احمدی در فرهنگستان خاطرنشان کرد: گروه‌های علمی فرهنگستان پیشنهاد‌های ارائه شده را مطالعه و بررسی می‌کنند تا در جلسه دیگری که در آینده نزدیک تشکیل می‌شود نظرات جمع بندی و تصمیماتی درخصوص همکاری‌های مشترک اتخاذ شود.