اختصاصی حکیم مهر:
گزارش تصویری از آیین گرامیداشت روز ملی دامپزشکی از سوی جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک و دومین بزرگداشت «استاد دکتر حسن برکتین»