به بهانه سگ‌کشی‌های اخیر (قسمت دوم)/ گذشته برخورد با سگ‌های بدون صاحب - دکتر محسن مشکوة
 

به بهانه سگ‌کشی‌های اخیر

قسمت دوم

رفاه حيوان

گذشته برخورد با سگ‌های بدون صاحب

دکتر محسن مشکوة

قبل از پرداختن به موضوع نظر و اعتقادم را در این خصوص به صراحت بیان می کنم: موجودات زنده خاكزی به صورت زنجیره ای به هم پیوسته اند و رخداد هر پدیده ای در هر یك از حلقه های این زنجیره حیاتی، می تواند به بروز مشكل در این چرخه بیانجامد و در هر کجا كه انسان به محیط زیست حیوانات دست درازی كرده است و یا امکان حیات برای برخی گونه ها را به بهانه های مختلف از جمله تهدید برای زندگی خود و یا مقابله با بیماری های مشترک قابل انتقال بین حیوان و انسان محدود نموده است، مشکلات بیشتر و یا چالش های دیگری ایحاد شده است. ما در استفاده از فرصت ها و مواهب زندگی روی این کره خاکی با حیوانات سهیم  هستیم  و مجاز به ایجاد ترس، اضطراب، درد، رنج و آزار آن ها برای رفاه بیشتر خود نمی باشیم.

در بند 15 ماده (55) قانون شهرداری ها، مصوب تیرماه 1334 مجلسین سنا و شورای ملی تحت عنوان وظایف شهرداری ها چنین آمده است: «جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آن ها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند».

بر این اساس، از زمان تصویب قانون فوق الذکر شهرداری ها در سطح شهرها خود را متولی از بین بردن و یا کاهش جمعیت سگ های بلاصاحب تحت عنوان طرح کنترل یا طرح اتلاف جمعیت سگ های ولگرد دانسته و در انجام آن کم و بیش از مشاورت کارشناسان بهداری (بهداشت و درمان) و دامپزشکی در قالب کمیته های فنی یا کارشناسی نیز برخوردار بوده اند.

طی سال های متمادی برای کشتن سگ ها از طعمه های سمی از جمله سم استریکنین و قرار دادن آن ها در محل تردد و تجمع سگ ها مانند اطراف کشتارگاه ها استفاده می گردند. با توجه به مسمومیت شدید ناشی از خوردن طعمه های سمی آغشته به استریکنین در جمعیت سگ های هدف و همچنین در سایر حیوانات غیر هدف، به تدریج این روش منسوخ و جای خود را به استفاده از اسلحه (انواع تفنگ) داد. این روش هم بعلت تبعات و آثار منفی روانی آن برای مجریان طرح و عکس العمل و اعتراض مردم، بیش از چند سال بطول نیانجامید و جای خود را به طرح زنده گیری سگ ها و عقیم سازی  آن ها داد.

ادامه دارد...