ابراز رضایت «تابناک» از اصلاح شیوه اطلاع‌رسانی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
 

حکیم مهر: تابناک اردبیل نوشت:

به دنبال انتشار یک گزارش از شیوه رفتار اطلاع رسانی ناقص در دامپزشکی استان اردبیل، این اداره کل در جدیدترین گزارش خود از کشف و معدوم سازی 1500 کیلوگرم گوشت فاسد، تصاویر مربوط به محموله مکشوفه فاسد را در سایت خود منتشر کرد .

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با اعلام کشف، ضبط و امحاء  1590 کیلوگرم گوشت فاسد و غیر بهداشتی با هماهنگی مراجع قضایی در اردبیل افزود : این محموله به تعداد  9 رأس لاشه گاوی بدلیل حمل و نگهداری بدون رعایت استاندارد و ضوابط بهداشتی دامپزشکی دچار فساد و گندیدگی شدید و بوی تعفن بود که با حضور به موقع بازرسان بهداشتی دامپزشکی از یکی از سردخانه های استان کشف و معدوم شد .

تابناک اردبیل، این اقدام اصلاحی در رویه رفتاری اطلاع رسانی اداره کل دامپزشکی را قابل تقدیر دانسته و امیدوار است این شیوه به عنوان الگوی رفتاری برای سایر دستگاههایی که معمولاً در مواجهه با مسئولیت اجتماعی رسانه ها به جای پذیرش خطا و اصلاح وارد تقابل و تنش آفرینی با رسانه ها می شوند، مبدل شود .